Våra kunder

  • Amadeus Scandinavia
  • AMF Pension
  • Arbetsförmedlingen
  • AstraZeneca Södertälje
  • AstraZeneca Mölndal
  • AstraZeneca USA
  • Axfood
  • Ekonomistyrningsverket
  • Ericsson
  • Försvarets Materielverk   
  • Folksam
  • Fora
  • Helsingborgshem
  • HiQ
  • KPA
  • Länsförsäkringar AB
  • Länsförsäkringar Bank
  • Länsförsäkringar IT Center
  • Länsförsäkringar Marknad
  • Länsförsäkringar Liv
  • Länsförsäkringar SAK
  • Pensionsmyndigheten
  • SJ
  • Skandia
  • Skatteverket
  • SMHI
  • Syntell
  • Volvo IT
  • Försvarets Materielverk
  • VPC
  • Örebro Läns Landsting