Öka interaktion, inspiration och aktivitet via bilder och symboler

Genom att använda bilder i möten och innovationsprocesser öppnas sinnet och vi börjar tänka nytt. Bilder levererar budskap snabbare och mer direkt. De triggar konstruktiva diskussioner och nya idéer tar form. Det blir lättare att upptäcka samband och mönster. Under den här dagen får du träna mycket och du behöver inte vara bra på att rita!

Under kursen får du träna mycket. Förkunskaper är inget krav. Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen, detta är ingen kurs "man sitter av", alla deltagare är aktiva i alla moment. Exempel på användningsområden är processarbete, kravinsamling, agendor på möten och att rita bilder i stället för att skriva protokoll. Det går att använda i det lilla och i det stora.

Kursen genomförs i samarbete med Acredos.

Kunskapsmål

Efter kursen ska du
- ha tränat på att skapa enkla figurer och symboler
- se möjliga användningsområden i ditt eget arbete
- inspireras av arbetsområden som t ex inom;

  • affärsutveckling med grafiska affärsmodeller
  • visuell kravhantering med user stories och användbara skisser för UX - Design Studio
  • visullet visions- och strategiarbete kopplat till BMC, Business Model Canvas
  • agendor som skapar delaktighet
  • och mycket mer - välj själv

Målgrupp

Alla som någon gång leder möten eller gör presentationer. T ex projektledare, workshopledare, chef, affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, processledare, internkonsult eller konsult.

Krav på förkunskaper

Inga. Viktigt att poängtera att kursen fungerar utmärkt oavsett om du är duktig på att teckna eller ej.
Detta är ett bra komplement till Workshopresan.

Grafisk facilitering - grunderna ges enbart som företagsintern kurs

Kontakta oss via e-post info@kravxperts.se .

Frågor

Skicka ett e-post meddelande till oss på info@kravxperts.se.