Välkommen till Kravnätet

– ett nätverk för oss som brinner för kravarbetet

KravXperts vision är att alltid lämna ett avtryck hos våra kunder, att alltid lämna efter oss kunskaper som våra kunder har användning för i sitt fortsatta arbete. En viktig del är erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling. Vi har därför valt att starta ett nätverk inom krav som har fått namnet Kravnätet.

Målet med kravnätverket Kravnätet är att inspirera och vidareutveckla alla som jobbar med krav. Vi behöver en samlingspunkt där vi kan diskutera och utveckla kravarbetet.

Syftet med Kravnätet

Vi ska stärka kravarbetet som profession.

Detta ingår för dig som medlem

Två fasta möten per halvår med en kombination av aktuella ämnen, bra föreläsare samt efterföljande diskussion.

Medlem i en LinkedIn grupp – Kravnätet för löpande diskussioner.

Vilka ämnen som tas upp bestäms av medlemmarna själva inför varje halvår.

Tyngdpunkten på träffarna kommer att ligga på erfarenhetsutbyte vilket är den bästa kunskapskällan.

Övriga träffar sker efter behov och utifrån egna initiativ från medlemmarna.

Pris per medlem/år

2 800 kr per person exklusive moms för företag.
 1 400 kr inklusive moms för privatpersoner.

Medlemsavgiften används för att täcka kostnader för lokal, mat samt föreläsare.
Första mötet deltar man på utan kostnad för att därefter ta beslut om medlemskap eller ej.

Man betalar för den del av året som man deltar (kvartalsvis).

Organisation

Alla administration sker via KravXperts.

Medlemmarna bidrar med engagemang samt diskussioner. En programgrupp finns för varje möte.

Varmt välkommen

Kravnätet via KravXperts