Prova-på-möten

Kurserna inom krav & workshops sker i samarbete med Kunskapsresan.

Kunskapsresans utbildningskoncept är en kombination av självstudier och lärande genom att själv agera. Behovet av lärare minskar, deltagarna blir sina egna lärare och får i stället en coach som stöd. Detta skapar bestående kunskap, motivation och engagemang.

Du får ett kortfattat, lättsamt och berikande material att läsa på innan Prova-på mötet. På själva mötet får du tillsammans med andra i små grupper om max sex personer delta i övningar och diskutera. Precis som på våra "riktiga" kunskapsresor.

Du kan välja mellan tre olika "Prova på" som är miniversioner av våra Kunskapsresor.
 Workshopresan
Användningsfallsresan
 - Kravanalysresan

Pris:

 Prova-på-mötet är kostnadsfritt.

Datum för prova-på möten hittar du här.