Vår metodik

Vår metodik för kravarbetet bygger på ett nära samarbete mellan verksamhet och IT. För oss är workshops ett effektivt verktyg för att nå resultat. Vi har genom arbete med flertal kunder kommit fram till en arbetsmetodik som vi har som en ledstjärna vid våra konsultuppdrag.