Material Krav

Här finns material som stöd till dig som arbetar med krav. Och även material från våra Kravnätsmöten.

Kravplan
Ett dokument som vi på KravXperts har saknat då vi har arbetat som kravledare är en Kravplan. Därför har vi tagt fram ett förslag på Kravplan som vi gärna vill dela med oss av. Den finns att ladda ner här.


Material från kravnätsmöten
Se mer här!