Agila kravresan - 20 oktober, kl 13-16:30

    Startar: 
    2020-10-20 13:00
    Slutar: 
    2020-10-20 16:30
  • Stad: Stockholm
  • Adress: Sveavägen 76, 3tr

Agila Kravresan

Ovanstående datum avser första etappen i en kunskapsresa. Tid för övriga etapper bestäms av gruppen vid första mötet.

Agila kravresan består av fyra kunskapsetapper/sprintar, som tillsammans ger dig kunskap om hur man arbetar med krav vid agil utveckling. Agila kravresan motsvarar en tredagars kurs fördelad på fyra tillfällen. 

Utbildningen är till för dig som arbetar som kravanalytiker eller kravledare i Agila projekt. Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen enligt Kunskapsresans koncept, alla deltagare är aktiva i de olika utbildningsmomenten.

Du kommer att få jobba praktiskt med alla delar utifrån ett genomgående exempel. 
För mer information om Agila kravresan läs här.

Boken Agil kravexpert ingår som kurslitteratur.

Pris
16 300 kr per person exklusive moms


Anmäl dig till detta event/kurs:

Information från KravXperts
Läs mer om våra databehandlingsvillkor här