Kravanalytiker

En kravanalytiker ansvarar för att hitta och förvandla verksamhetsbehov till realiserbara krav. KravXperts kravanalytiker fungerar som en kommunikationslänk mellan verksamhet och IT.

KravXperts kravanalytiker har stor erfarenhet från flera olika kravmetoder och verksamheter. Vi vet att ett effektivt sätt att fånga verksamhetens krav är att arbete i workshopform, vilket innebär att våra kravanalytiker är experter på att planera och genomföra workshops inom krav.

Då kravanalytikern arbetar i gränslandet mellan verksamhet och IT, så finns såväl kunskapen att fånga och analysera verksamhetens krav, som att kommunicera och koppla det till IT-utveckling. 

KravXperts kravanalytiker är:

  • flexibla och kan anpassa sig till kundens kravmetodik
  • strukturerade och känner mycket väl till kravprocessen
  • vana att kommunicera med personer både från verksamheten och IT-personal
  • vana att arbeta i olika kravverktyg utifrån uppdragets behov

Våra kravanalytiker kan:
 
  • Flera olika kravmetoder, som exempelvis RUP och Scrum
  • Flera av på marknaden förekommande verktyg för kravhantering
  • Planera och genomföra kravworkshops