Kravledare

KravXperts kravledare ansvarar för att planera och strukturera upp hur kravarbetet ska gå till. Har erfarenhet, förståelse och kännedom om hur andra processer går till och hur det kan påverka kravarbetet. Har förmåga att leda en arbetsgrupp med flera kravanalytiker i. De har mycket god förmåga att samarbeta med andra roller i kravarbetet, så som verksamhet, utveckling och test.

Förutom kravanalytikerns kompetens, kan våra kravledare:
 
  • Planera och leda kravarbetet
  • Krav- och processmodellering
  • Verksamheten och dess processer
  • Tidsestimera kravarbetet
  • Definiera arbetssätt/metod för kravarbetet
  • Anpassa metoder efter behov
  • Workshops - Planera och utföra
  • Kunskap kring utvecklingsprocesser och metoder