Kravmentor

En kravmentors ansvar är att stötta i arbetet med krav. Kanske företaget behöver etablera en intern kravprocess och behöver mentorstöd för att komma igång? Kanske en intern kravledare behöver ett mentorstöd?

Våra kravmentorer:
 
  • Har djup kunskap om krav, från företagsprocesser ner till detaljerade krav
  • Fungerar som mentorer till interna kravanalytiker/kravledare
  • Ta fram och förankra kravprocesser åt kunder
  • Driva förändringsarbete runt kravhantering