Verksamhetsanalytiker

KravXperts verksamhetsanalytiker ansvarar för att analysera verksamheten i syfte att förbättra verksamhetsprocesser utifrån önskad nytta och förväntad effekt.

Våra verksamhetsanalytiker har bred erfarenhet av verksamhetsutveckling och hantering av förändringsledning inom olika branscher. Vi ansvarar för att analysera verksamheten i syfte till att förbättra verksamhetens arbetsprocesser utifrån önskad nytta och förväntad effekt. Analyserar önskade förändringar i en organisation samt uppskattar effekterna av dessa på så sätt hjälper vi företag att beskriva sin verksamhet på ett sätt så att alla förstår, vilket är viktigt för ett lyckat förändringsarbete.Våra verksamhetsanalytiker kan:

  • Kartlägga verksamhetsprocesser
  • Kundanpassa processmodellering och processutveckling
  • Agera bollplank vid verksamhetsförändring
  • Planera och genomföra verksamhetsanalys
  • Göra intressent-, mål-, nulägesanalys
  • Spåra kraven till affärsbehov
  • Analyserar önskade förändringar i en organisation