Användningsfallsresan

 

Syfte

Syftet med kunskapsresan är att ge all den kunskap som behövs för att kunna jobba praktiskt med användningsfall. Deltagarna får prova på alla delar runt ett användningsfall, vad det är, hur man hittar och skapar användningsfall, och hur man dokumenterar resultatet.

Målgrupp

Kunskapsresan är till för alla som direkt eller indirekt kommer att delta i arbetet att ta fram användningsfall. T ex kravställare, systemansvarig, systemarkitekt, projektledare, verksamhetsexpert, systemanalytiker och workshopledare.

Ingående etapper och kunskapsmål

Användningsfallsresan består av följande delmoment, etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar.

 Läsa och förstå användningsfall

- Du kan läsa och förstå en användningsfallsmodell
- Du kan förklara syftet med de olika delarna i en användningsfallsmodell
- Du kan läsa och förstå en användningsfallsbeskrivning
- Du kan granska en användningsfallsmodell

  Hitta aktörer och användningsfall

- Du vet hur man hittar aktörer och användningsfall utifrån funktionella krav
- Du vet hur man namnger aktörer och användningsfall
- Du kan skriva korta beskrivningar till aktörer och användningsfall
- Du kan delta aktivt i en användningsfallsworkshop

 Skriva användningsfall

- Du kan skriva kortfattade beskrivningar
- Du kan skriva en användningsfallsbeskrivning
- Du kan granska en användningsfallsbeskrivning, se om den är av bra kvalitet eller inte och kan ge förbättringsförslag

 Inkludera och utöka användningsfall

- Du kan förklara syftet med inkluderingar och utökningar av användningsfall
- Du vet när man ska använda inkluderingar respektive utökning
- Du vet när man inte ska använda inkluderingar respektive utökningar
- Du kan rita UML-diagram med inkluderingar och utökningar

Kunskapsresans form

Varje etapp tar cirka 4 timmar att genomföra, varav 3 timmar genomförs i grupp, resten individuellt. Maximalt 6 personer i varje grupp, är det fler personer så delas dessa upp i grupper om 3-6 personer. Etapperna genomförs med en till två veckors mellanrum.

Användningsfallsresan – öppna

Du kan boka dig på denna kunskapsresa via vår kalender.En företagsintern användningsfallsresan

Kontakta oss via e-post info@kravxperts.se .

Frågor

Skicka ett e-post meddelande till oss på info@kravxperts.se