Faciliteringsresan

En kunskapsresa för dig som leder eller hanterar olika typer av möten och grupper

Faciliteringsresan är till för dig som leder möten av olika slag och som vill uppnå bättre resultat. Du har grunderna i mötesstrukturer som till exempel workshops men vill bli bättre på att stötta deltagarna i mötet att komma framåt, att nå resultat och bli mer nöjda med sin och andras insats. Du vill bli bättre på att hantera energierna i rummet, när vi tappar fart, lämnar ämnet, eller när människor blir oense eller i värsta fall upprörda på varandra. Du vill kunna skapa mer progress och mer samsyn.

Vi har alla deltagit på möten eller workshops som inte blivit som man tänkt sig, detta trots en jättefin agenda och grundliga förberedelser. Resultatet kanske inte blev så nytänkande som förväntat, det finns någon typ av konflikt mellan deltagarna under den artigt polerade ytan, och trots att alla demokratiskt röstade fram vilka aktiviteter som var viktigast, så verkar ingenting hända. Faciliteringsresan ger dig verktyg för att stötta deltagarna i situationer som dessa.

Faciliteringsresan består av fyra etapper, tre halvdagar samt en avslutande heldag, som genomförs med en till tre veckors mellanrum. Det ingår hemarbete inför varje etapp för att maximera inlärningen. Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen enligt Kunskapsresans® koncept vilket innebär att deltagarna är aktiva i alla utbildningsmoment.

Innehåll

Exempel på innehåll under kursen. Innehållet kan ändras utifrån deltagarnas behov och förutsättningar.

 • Landa i rummet -  incheckning & isbrytare & lära känna
 • Facilitatorns utmaningar
 • Lyssnarförmågor & mönster i samtal
 • Stöttande och utforskande frågor
 • En grupps tankeprocess, starta, processa, avsluta
 • Hur anpassa till både individ, grupp och resultat
 • Abstraktionskurvan
 • Hantera energier
 • SCARF-modellen
 • Effektiv reflektion och askultation
 • Visualisera - graphical recording
 • Facilitatorns verktygslåda
 • Hur vi kan fatta beslut med olika åsikter i rummet
 • Träna, träna, träna...

Bokning

Stort fokus läggs på att träna och använda de lyssnarförmågor och de format vi lär oss på bästa sätt. Du kommer inte att se och uppleva ett möte på samma sätt igen efter den här upplevelsen. I utbildningen ingår boken Facilitator´s Guide to Participatory Decision-Making av Sam Kaner.

Faciliteringsresan genomförs i samarbete med Lena Djärvh.

Du kan boka dig på denna kunskapsresa via vår
kalender.

En företagsintern faciliteringsresa

Kontakta oss via e-post info@kravxperts.se.

Frågor

Skicka ett e-post meddelande till oss på info@kravxperts.se

 Här finns beskrivningen som en pdf-fil.