Feedbackresan

”Mer och bättre kommunikation” är ett gemensamt önskemål i många olika sammanhang då vi pratar om vad vi borde göra bättre och vad som skulle kunna göra att vår grupp fungerar ännu bättre. T ex då vi utvärderar vår arbetsgrupp, gör avslut i projekt eller har kommit till en avstämningspunkt.

Det verkar som om att de flesta är överens om att det behövs, men att det kan vara svårt att göra något åt i praktiken. Feedbackresan ger dig en verktygslåda med enkla tekniker för att bättre kunna ge och ta emot feedback samt möjligheten för dig att praktisera dessa tekniker. Om du dessutom deltar i en grupp som du normalt jobbar i, så påbörjas ert givande och tagande av feedback och skapar förutsättningarna för att ni skall fortsätta att praktisera detta, så att det blir ett naturligt sätt för din grupp att agera.  

Kunskapsresan består av två etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Båda etapperna består till 75 % av praktiska övningar.

Ingående etapper

Feedbackresan består av 2 etapper, Ge och ta emot feedback och Ge konstruktiv feedback. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar.

Etapp 1 - Ge och ta emot feedback
Du kan några tekniker för att ge och ta emot feedback. Du får praktiskt tillämpa att ge och ta emot feedback. Du får även en större förståelse för dina kollegor/övriga deltagares beteende.

Etapp 2 - Ge konstruktiv feedback
Du förstår vad som krävs för att feedbacken ska upplevas som konstruktiv. Du kan planera för och genomföra konstruktiv kritik, även det som kan upplevas som negativt. Du har upplevt hur det känns att både ge och ta emot konstruktiv återkoppling.

Kunskapsresans form

Varje etapp tar 3-4 timmar att genomföra, varav minst 2 timmar genomförs i grupp, resten individuellt. Maximalt 6 personer i varje grupp, är det fler personer så delas dessa upp i grupper om 3-6 personer. Etapperna genomförs med en till två veckors mellanrum.

Alla gruppmöten genomförs under en för- eller eftermiddag.

Feedbackresan finns enbart som företagsintern kurs. För att få mer information eller boka kontakta oss via e-post info@kravxperts.se.

Välkommen!