Inspiration & workshops

Här har vi samlat våra inspirerande  workshops som vi erbjuder våra kunder.
Workshoparna passar utmärkt på exempelvis en företagsintern inspirationsträff. 
Varje workshop är cirka 1,5 timme. 

Våra workshops

Pris

Kontakta oss för mer information och offert på info@kravxperts.se

Beskrivning

Högpresterande team

Forskning visar att en framgångsfaktor i högpresterande team är psykologisk trygghet i arbetsgruppen. Här får ni pröva några enkla samarbetsövningar och gruppstärkande aktiviteter som ni själva kan göra med små och stora grupper på jobbet, för att skapa öppenhet och tillit medarbetarna emellan.


Ska vi satsa på denna idé?

Vad behöver vi för att få beslut om en idé på ny produkt eller tjänst är värd att jobba vidare på? Hur kan vi snabbt få fram ett visuellt beslutsunderlag? Hur fångar och skapar man sig en helhetsbild som beskriver behov och effekter?  Är produkten/tjänsten bra för kund, lönsam och möter alla lagkrav? 

  

Story mapping som även visualiserar ramar och riktlinjer - Hitta lösningar & prioritera

När man ska hitta möjliga lösningar på behov, oavsett om lösningarna finns i verksamheten och/eller i våra system, är det lätt att glömma våra ramar och riktlinjer. Det vill säga ta hänsyn till legala krav, effekter man vill uppnå, företagets affärsmål, visioner och strategier, arkitekturella principer mm. Här får du prova på en workshop där man visualiserar alla ramar och riktlinjer så att man har förutsättningarna när man tillsammans i en grupp hitta möjliga lösningar och prioritera.

 

Visuell problemlösning

Att jobba visuellt på möten, i workshops och i dialoger hjälper oss att förstå varandra, att se samband och att hitta nya lösningar på problem. Genom att beskriva ett problem visuellt och sedan kombinera våra olika perspektiv så får vi nya idéer och insikter som leder oss framåt. Vi kommer prova en enkel och rolig övning som på ett kreativt sätt förklarar systemtänkande och där vi tillsammans visualiserar ett problem för att skapa bättre förståelse och tydlighet. 

 

Agilt beslutsfattande

Det finns ett antal agila tankar runt beslutsfattande. I detta spår kommer du att få prova på två konkreta verktyg för agilt beslutsfattande, consent decision making och crowd sourcing. Båda verktygen är även bra att använda för prioritering.

 

Agila metoder – behövs det?

I en organisation där det finns mer än ett team, måste de arbeta enligt samma metoder eller åtminstone delvis? Vad händer om de arbetar enligt helt olika metoder? Vad händer med kommunikationen med delar utanför teamet? Detta genomförs som en workshop där du som deltagare tar med egna reflektioner samt erfarenheter från din egen organisation.

Icke funktionella krav är kul och viktiga!

Syftet med workshopen är att inspirera alla att ta fram och efterfråga de icke-funktionella kraven. Icke funktionella krav är kul och viktiga! Under workshopen kommer du få inspiration och exempel samt tillsammans diskutera och utbyta era erfarenheter av icke funktionella krav.