The Creative House

– guidade turer i kunskapens fantastiska värld


Vår story

En vårdag på en solig klippa i Stockholms skärgård kom våra första tankar på att arrangera en egen kravdag. Självklart på ”KravXperts vis” dvs att deltagare är aktiva för att maximera lärandet och varför ha en heldag? Fler kortare tillfällen känns bättre så man kan välja det som är intressant.

Idén har sedan bubblat upp vid ett flertal tillfällen och i början av 2018 var den mogen att börja förverkligas. 

Första steget blev att hyra ett hus i Amsterdam där vi tillsammans med några utvalda, inspirerande personer i vårt nätverk kunde släppa vår gemensamma kreativitet lös – The Creative House var född. I sann agil anda resulterade det i ett första experiment för att testa intresset hos våra kunder.

Experimentet blev en ”bussresa” som tog oss och deltagarna på en tur genom både nya lärdomar och ett utforskande i hur ett upplägg och innehåll ska vara för att attrahera. Energin flödade och den lekfulla ramen uppskattades mycket.

Efter ett pass till i The Creative House är vi nu redo att slå upp dörrarna för dig med ett antal guidade turer i kunskapens fantastiska värld.

Titta gärna på vår film om storyn!

Välkommen!

 

The Creative House 2019

Precis som alla resor finns det olika sätt att resa, till exempel buss, tåg, cykel och flyg! Det finns ett antal olika utflykter eller spår att delta på. Det är roligt, lättsamt, kreativt och lärorikt.

Resan går till olika platser cirka en gång i månaden – för kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter

Varje resa är uppdelad i tre moment:
  • Välkommen - introduktion/inspiration
  • En guidad tur med två eller flera olika spår (där du väljer ett). Du får möjligheten att i mindre grupp utveckla dig inom ett ämne du tycker är intressant
  • Ett gemensam aktivt erfarenhetsutbyte
Sammanfattande information finns även som pdf-fil.

Spår under 2019

Under 2019 kommer dessa spår finnas tillgängliga. Som deltagare väljer du de spår som intresserar dig. Vissa spår kan återkomma 2 gånger.  Vi arbetar agilt och är öppna för nya ämnen så fler spår kan tillkomma under året.

 Läs mer om respektive spår nedan. 

Nästa resa 2019

10 september - Högpresterande team och Visuell problemlösning

Prismodell

Du köper ett eller flera klippkort för 4 eller 6 gånger. Klippkortet är opersonligt, så det går utmärkt att köpa ett kort för företaget och därmed kan olika personer delta vid samma möte eller på olika möten. Det går också bra att delta på bara ett enstaka tillfälle.

Pris

Alla priser är exklusive moms. Klippkortet gäller under 2019. 

  • Klippkort 6 gånger          12 000 kr  exkl.moms
  • Klippkort 4 gånger            9 000 kr  exkl.moms
  • Enstaka gång                   3 000 kr  exkl.moms

För köp av klippkort, skicka ett mail till info@kravxperts.se

Beskrivning av spåren 2019

Högpresterande team

Forskning visar att en framgångsfaktor i högpresterande team är psykologisk trygghet i arbetsgruppen. Här får ni pröva några enkla samarbetsövningar och gruppstärkande aktiviteter som ni själva kan göra med små och stora grupper på jobbet, för att skapa öppenhet och tillit medarbetarna emellan.


Ska vi satsa på denna idé?

Vad behöver vi för att få beslut om en idé på ny produkt eller tjänst är värd att jobba vidare på? Hur kan vi snabbt få fram ett visuellt beslutsunderlag? Hur fångar och skapar man sig en helhetsbild som beskriver behov och effekter?  Är produkten/tjänsten bra för kund, lönsam och möter alla lagkrav? 

 

Story mapping som även visualiserar ramar och riktlinjer - Hitta lösningar & prioritera

När man ska hitta möjliga lösningar på behov, oavsett om lösningarna finns i verksamheten och/eller i våra system, är det lätt att glömma våra ramar och riktlinjer. Det vill säga ta hänsyn till legala krav, effekter man vill uppnå, företagets affärsmål, visioner och strategier, arkitekturella principer mm. Här får du prova på en workshop där man visualiserar alla ramar och riktlinjer så att man har förutsättningarna när man tillsammans i en grupp hitta möjliga lösningar och prioritera.

 

Visuell problemlösning

Att jobba visuellt på möten, i workshops och i dialoger hjälper oss att förstå varandra, att se samband och att hitta nya lösningar på problem. Genom att beskriva ett problem visuellt och sedan kombinera våra olika perspektiv så får vi nya idéer och insikter som leder oss framåt. Vi kommer prova en enkel och rolig övning som på ett kreativt sätt förklarar systemtänkande och där vi tillsammans visualiserar ett problem för att skapa bättre förståelse och tydlighet. Detta spår genomförs i samarbete med StoryGuide.

 

Agilt beslutsfattande

Det finns ett antal agila tankar runt beslutsfattande. I detta spår kommer du att få prova på två konkreta verktyg för agilt beslutsfattande, consent decision making och crowd sourcing. Båda verktygen är även bra att använda för prioritering.

 

Agila metoder – behövs det?

I en organisation där det finns mer än ett team, måste de arbeta enligt samma metoder eller åtminstone delvis? Vad händer om de arbetar enligt helt olika metoder? Vad händer med kommunikationen med delar utanför teamet? Detta genomförs som en workshop där du som deltagare tar med egna reflektioner samt erfarenheter från din egen organisation.

Facilitera och upptäck med hjälp av LEGO!

LEGO® Serious Play® är en välbeprövad workshopmetod som ger oss chans att fokusera på styrkor, unika egenskaper och pågående projekt – bortom prestige, politik och trampade tår. Användningsområdena sträcker sig från att bland annat teamutveckling till innovation! Under det här tillfället väver vi in teorin bakom metoden med parallellt skapande av 3-dimensionella modeller på temat ”this is me”. Detta spår genomförs i samarbete med Inceptive.