User story mapping

Syfte
Kursen User Story mapping består av två kunskapsetapper som tillsammans ger dig kunskap om hur du med hjälp av en User Story Map kan gå från behov och krav till lösning och plan för release och utveckling. Genom User story mapping jobbar vi visuellt och aktivt tillsammans i teamet med våra krav för att bättre förstå och planera vår utveckling.

Målgrupp
Utbildningen är för dig som till exempel jobbar i rollen produktägare, kravanalytiker eller kravledare i ett agilt team. Under kursen arbetar du aktivt med hjälp av övningar och samtal för att få prova på så många moment som möjligt.

Ingående etapper och kunskapsmål

Kunskapsresan User story mapping består av följande delmoment, två etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar.

Etapp 1: Ta fram en User Story Map
Här jobbar vi med att förstå problemet vi ska lösa och lära känna användarnas behov genom effektkarta och personas. Vi bygger ryggraden i kartan (dvs hittar de övergripande aktiviteterna) och går sen på djupet för att komma fram till olika idéer om hur vi kan uppfylla behoven. 

Etapp 2: Detaljera och planera utifrån kartan
I nästa skede detaljerar vi kartan med hjälp av User stories. Vi prioriterar och tar fram en releaseplan som sedan detaljeras i en sprintplan. Slutligen reflekterar vi över hur kartan kan användas som verktyg framåt.

Kunskapsresans form
Varje etapp tar 3-4 timmar att genomföra. Maximalt 6 personer i varje grupp. Etapperna genomförs med en till två veckors mellanrum. Kursen kan även ges företagsinternt. Det går då att lägga till en etapp där vi tillsammans tar fram en konkret User story map för ett aktuellt projekt hos er.

Du kan boka dig på denna kunskapsresa via vår kalender. För en företagsintern kurs kontakta oss enklast via e-post till info@kravxperts.se 

Kursen genomförs i samarbete med Story Guide.