Visualisera och kommunicera

Utveckla din visuella förmåga genom att träna på enkla symboler och öva på hur vi kan använda visualiseringar för att få kreativa möten, för att lösa problem och hitta nya idéer.

Under kursen jobbar vi aktivt tillsammans för att våga rita och visualisera mer i vår vardag.  Kursen bygger på ett aktivt deltagande från kursdeltagarna, där vi tillsammans tränar på att rita och öva vår visuella förmåga. Vi kommer att lära oss grunderna och prova på att tillämpa det vi lärt oss i olika praktiska situationer. 

Kursen genomförs i samarbete med StoryGuide.

Efter den här dagen har du:

  • Byggt en egen symbolbank med enkla bilder och symboler 
  • Övat på olika användningsområden för visualiseringar
  • Provat att beskriva ett problem eller område visuellt
  • Provat att anteckna visuellt och att facilitera möten visuellt

Målgrupp & förkunskaper

Den här kursen passar alla oavsett förkunskaper, du behöver inte kunna rita eller teckna. Kursen är till för dig i alla roller som vill använda visuella tekniker för dig själv, under möten eller för kraftfulla presentationer.

Kursen är ett bra komplement till Workshopresan.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

1. Lär dig rita

Vi övar på att rita former, människor och symboler. Vi bygger en symbolbank med symboler som är användbara i våra olika organisationer och miljöer. 

2. Presentera visuellt

Utifrån ett aktuellt problem, möte, presentation eller dylikt tar vi fram en visuell beskrivning med hjälp av de symboler vi övat på. 

3. Dokumentera visuellt

Vi provar att dokumentera ett möte eller en presentation visuellt, vi övar alltså på hur vi snabbt kan fånga ett budskap och översätta det till bilder. 

4. Facilitera visuellt

Vi tränar på hur vi med hjälp av visuella tekniker kan facilitera, lösa problem och nå samsyn i workshops och möten. 

Kursledare:
Annika Widmark

Visuell kommunikation kan även ges som företagsintern kurs
Är en dag för långt? Eller passar inte in i ditt schema just nu så kan vi även ge kursen som en halvdagskurs.

Frågor, mer information eller intresserad?

Skicka ett e-post meddelande till oss på info@kravxperts.se.