Online kurser Workshop & kommunikation

Workshopresan på distans

Lär dig leda en workshop effektivt

Boka online Dela länk

Workshopresan på distans – effektiva möten

Online med flexibel start!

Workshopresan är till för dig som vill utvecklas vidare i din workshopledarroll, du vill förstå hur en workshop fungerar som bäst eller för dig som precis kommer att börja fungera som workshopledare. Denna utbildning passar även för alla som arbetar med att leda grupper på möten för att skapa ett resultat eller få fram kreativa förslag. Till exempel linjechefer, teamledare, projektledare, gruppchef, beställare och metodansvariga.

Just denna workshopkurs ges på distans vilket innebär att du förutom att få kunskap om hur man skapar bra workshops generellt även får tips och verktyg för en workshop på distans.

Workshopresan på distans består av sex möten online som tillsammans ger dig den grund du behöver för att leda workshoppar. Varje möte är två timmar långt. I utbildningen ingår hemarbete inför varje möte för att maximera inlärningen. Mötena genomförs med en till två veckors mellanrum.

Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen enligt Kunskapsresans koncept, deltagarna är aktiva i de olika utbildningsmomenten. Då detta är en kurs med mycket interaktivitet kan utbildningen anpassas efter deltagarnas önskemål. I kursen ingår boken Workshopresan som även är kursmaterialet.

OBS! Vi startar en ”kurs” så fort vi har minst 4 anmälda deltagare. Det innebär att startdatumet är flexibelt och anpassas efter deltagarnas önskemål.

Innehåll – övergripande per möte

Att genomföra en workshop är inget man kan lära sig bara genom att läsa in sig på kunskapen. Just därför är hela kursen upplagd som små workshops för att träna kontinuerligt. Det handlar inte om att vara perfekt – det handlar om att prova och få återkoppling.

Möte 1 – grunderna

En viktig del för att lyckas med din workshop är att den är väl förberedd och planerad. Självklart för din egen del men minst lika viktigt för dina workshopdeltagare. Varför är det bra att just jag är med? Vad ska workshopen handla om osv.

 • Du kan förklara syftet med en workshop
  Du vet vilka delar en workshop består av
 • Du vet hur man förbereder en workshop

Möte 2 – vanliga workshopmetoder del 1

Vad vore en snickare utan sin hammare! Samma gäller för en workshopledare. Det finns många verktyg/metoder att använda. Och förstås, det gäller att välja verktyg efter uppgiften. I det här mötet börjar vi träna på några av de vanligaste. Samt diskuterar för- och nackdelar samt när bäst att använda (eller inte).

 • Du känner till hur man kan använda lapptekniken på olika sätt
 • Du har provat på att använda bikupa
 • Du har provat på tekniken 1 – 2 – alla

Möte 3 – vanliga workshopmetoder del 2

Det finns självklart fler metoder eller verktyg än de som vi tränar på i workshopresan. Det viktiga är att du fyller på din verktygslåda med de metoder som passar dig bäst.

 • Du har provat på tekniken Mindmap
 • Du har provat på tekniken brainstorming
 • Du har deltagit en workshop med 6 tänkarhattar
 • Du har kunskap om minst en metod för en snabb prioritering

Möte 4 – oplanerade händelser

Vi fortsätter träna på att leda workshops samt välja metoder utifrån uppgiften. Det brukar alltid hända något oväntat. Tiden räcker inte, fel kompetens hos deltagarna, någon tar över mötet osv. Vi provar på olika scenarier och diskuterar hur bäst hantera det som händer.

 • Du har fortsatt träna på workshoptekniker
 • Du har fått en inblick i oväntade situationer och möjliga sätt att hantera dessa

Möte 5 – planera och genomför en egen workshop – del 1

Nu är det dags att planera och genomför en egen workshop. Allra bäst förstås om det är en workshop som ska genomföras i din verksamhet, men inget måste. För att alla deltagare ska få god tid på sig och få bra återkoppling så är denna del uppdelad på två möten.

 • Du har planerat en workshop och fått återkoppling på planeringen
 • Du har genomfört din planera workshop och fått återkoppling

Möte 6 – planera och genomför en egen workshop – del 2

 • Du har planerat en workshop och fått återkoppling på planeringen
 • Du har genomfört din planera workshop och fått återkoppling
 • Du har funderat på nästa steg för dig i din egen organisation

Praktisk information

Workshopresan genomförs i små grupper om 5–7 deltagare med en coach/handledare till varje grupp. I workshopresan på distans används Teams för själv mötet samt verktyg som till exempel Lean Coffee och Miro för att skapa interaktion och diskussion. Deltagarna bokar tillsammans in tider alla kan för möte 2–6 på det första mötet.

Plats

 • Denna kurs hålls online

Kursledare

 • Agneta Lindblom
  Kerstin Blom

Pris

 • 5 950 kr per person exklusive moms

Kommande events

Se fler tillgängliga datum Visa färre

Anmälan till Workshopresan på distans