Vår metodik

Vår metodik för kravarbetet bygger på ett nära samarbete mellan verksamhet och IT. För oss är workshops ett effektivt verktyg för att nå resultat. Vi har genom arbete med flertal kunder kommit fram till en arbetsmetodik som vi har som en ledstjärna vid våra konsultuppdrag. 

En del av våra tankar runt kravarbetet finns samlade i vår bok "Agil kravexpert".  Våra tankar om workshop med bra exempel på workshopstekniker finns i vår bok "Workshopresan.
Läs mer om våra böcker här