Vi har redan kört igång två grupper. Kursen använder boken Agil Kravexpert som grund och utifrån det tränar vi tillsammans på olika delar on-line.

Vi träffas max 10 gånger i 1,5 timmar och utbyter erfarenheter och provar olika dela inom krav.

Utöver det spännande hemuppgifter. Allt för att maximera inlärningen.

Senaste Nyheterna