Våra utbildningar

Vi utbildar inom våra expertområden krav och workshops

KravXperts använder Kunskapsresans unika utbildningskoncept
”I oktober 2002 föreläste jag på Sundsvall 42 och passade då på att gå på ett kreativitetsseminarium. Jag fick då idén om att ta bort allt som inte var nödvändigt för en kurs. Jag tog bort lärare, lokaler, administration, fika o.s.v. Kvar fanns enbart kunskapen och deltagarna. Jag skissade på hur det skulle kunna fungera i praktiken på tåget hem. Resultatet blev Kunskapsresans unika utbildningskoncept. Lite har vi förändrat under åren men i stort sett så det det likadant ut än idag – till glädje för alla våra deltagare.” – Kerstin Blom, grundare till Kunskapsresan.

Utgångspunkten är hur hjärnan fungerar – hur lärandet sker. Vi tror inte på tredagars ”korvstoppning”. Vi gör lärande engagerande, roligt och spännande. Lärandet sprids över en längre tid. Det ger utrymmer för reflektion och att praktiskt tillämpa kunskaperna under kursen. Konceptet är kostnadseffektivt och vi levererar utbildning som ger bestående förändring. Vi ställer krav på våra deltagare.

Så här fungerar det
Varje utbildning, kunskapsresa, är indelad i halvdags etapper. Tiden mellan varje etapp är cirka en vecka. Vi har coacher i stället för traditionella lärare och vi har små grupper 4-6 personer. Coachen stöttar och ger feedback till deltagarna – men det är deltagarna som gör jobbet. Allt detta ger kunskap som du kan tillämpa direkt efter varje etapp i kunskapsresan.

OBS! Vi startar en utbildning så fort vi har tillräckligt med intresserade av att gå kursen. Du som anmäler intresse får självklart en fråga om du vill gå innan vi startar utbildningen.

Läs mer Läs mindre

Workshopresan & Agil kravexpert

Våra böcker

Boken Workshopresan ger dig en handbok som workshopledare. Boken Agil Kravexpert ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett effektivt sätt arbetar med krav i en agil miljö.

Beställ böckerna här