Kravkurser

Agila kravresan

Boka online Dela länk

Agila kravresan

OBS! Normalt startar vi en ”kurs” så fort vi har minst 4 anmälda deltagare. Det innebär att startdatumet är flexibelt och anpassas efter deltagarnas önskemål. Du anmäler ditt intresse via vårt formulär. När vi har tillräckligt med intresserade kontrollerar vi förstås om du fortfarande vill gå kursen.

Agila kravresan består av fyra kunskapsetapper, som tillsammans ger dig kunskap om hur man arbetar med krav vid agil utveckling. Agila kravresan motsvarar en tredagars kurs fördelad på fyra tillfällen. Utbildningen är till för dig som arbetar som kravanalytiker eller kravledare i Agila projekt. Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen enligt Kunskapsresans koncept, alla deltagare är aktiva i de olika utbildningsmomenten.

Valbara datum för schemalagda kurser avser första etappen av fyra i kursen Agila kravresan. Tid för övriga etapper bestäms av gruppen vid första mötet.

Ingående etapper

Agila kravresan består av följande delmoment, etapper. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar. Vi jobbar genomgående med ett exempel i hela kursen och använder agila metoder och begrepp genom hela kursen.

 • Agilt och krav – grunderna
 • Hantera övergripande krav agilt
 • Detaljera med user stories
 • Detaljera med use case slices

Innehåll – på rubriknivå

 • Agila synsättet kopplat till krav
 • Utmaningar utifrån att jobba agilt med krav
 • Helhetsbilden, effektkarta, personas, vision & mål
 • Koppling helhetsbild – agila metoder som scrum, Lean, Kanban etc
 • Koppling projekt & förvaltning & linjearbete
 • Skapa roadmap, översiktsbild via epics, user stories och användningsfallsöversikt
 • Koppling product backlog och övergripande krav
 • Prioritera i olika nivåer, backlog, release backlog, sprint backlog
 • Koppla risker och icke-funktionella krav till våra user stories, use case slices samt sprintar
 • Detaljera med use case slices (UseCase 2.0)
 • Detaljera med user stories
 • Ändringar av krav
 • Förvaltning av krav
 • Epic, theme, feature kopplat till krav
 • Produktägarens roll
 • User story mapping
 • Komplettera med skisser, diagram, mockups etc
 • Vanliga fallgropar

Kunskapsresans form
Varje etapp tar 3-4 timmar att genomföra, varav minst 2 timmar genomförs i grupp, resten individuellt. Maximalt 6 personer i varje grupp, är det fler personer så delas dessa upp i grupper om 3-6 personer. Etapperna genomförs med en till två veckors mellanrum.

Alla gruppmöten genomförs under en för- eller eftermiddag.

Självklart genomför vi även denna som företagsinternt bara för er – kontakta oss via e-post till info@kravxperts.se eller ring för mer information.

Pris

 • 16 300 kr per person exklusive moms

Kommande events

 • Just nu finns inga startdatum för kursen.
Se fler tillgängliga datum Visa färre

Intresseanmälan till Agila kravresan

Workshopresan & Agil kravexpert

Våra böcker

Boken Workshopresan ger dig en handbok som workshopledare. Boken Agil Kravexpert ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett effektivt sätt arbetar med krav i en agil miljö.

Beställ böckerna här