Kravkurser

Kravresan för kravställare & produktägare

Ger en bra förståelse för vad krav och kravarbete är

Boka online Dela länk

Kravresan för kravställare & produktägare

OBS! Vi startar en ”kurs” så fort vi har minst 4 anmälda deltagare. Det innebär att startdatumet är flexibelt och anpassas efter deltagarnas önskemål.

Kraven ökar på verksamheten att inte bara delta som expert när kraven beskrivs, utan även att ansvara för att ta fram och definiera kraven. Detta ställer nya krav på verksamheten som innebär att verksamheten måste ha kunskapen om hur hitta och beskriva krav på ett bra sätt.
Kravresan för kravställare & produktägare ger dig en bra grund att stå på för ditt eget kravarbete, oavsett om du är ansvarig för att ta fram kraven eller enbart deltar i vissa delar.

Kravresan består av följande etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Alla etapper består till stor del av praktiska övningar.

Vad är krav – grunderna

 • Du kan välja hur du ska hitta och definiera kraven utifrån syftet
 • Du kan välja hur detaljerat du ska skriva kraven utifrån syftet
 • Du kan kommunicera kraven på ett bra sätt till alla nivåer (beställare, IT-avdelning, underleverantör o.s.v.)
 • Du kan göra en enkel kravprioritering

Hur arbeta med krav – processen & roller

 • Du känner till hur en generell kravprocess ser ut
 • Du vet vilka steg som ingår i kravprocessen
 • Du förstår din roll som produktägare och kravställare
 • Du vet vilka arbetsresultat som ska tas fram och när
 • Du förstår hur din roll samverkar med agila arbetssätt som Scrum och Kanban

Hur skriva krav – praktisera

 • Du kan formulera krav för olika behov
 • Du kan identifiera krav utifrån en helhetsbild (t ex effektkart, epic osv)
 • Du kan hitta detaljeringsnivån på kraven utifrån syftet
 • Du kan skriva krav så de kan utvärderas

Kunskapsresans form

Varje etapp tar 3-4 timmar att genomföra, varav minst 2 timmar genomförs i grupp, resten individuellt. Maximalt 6 personer i varje grupp, är det fler personer så delas dessa upp i grupper om 3-6 personer. Etapperna genomförs med en till två veckors mellanrum.

Vi genomför denna kurs enbart företagsinternt. Skicka e-post till info@kravxperts.se eller ring för att få ett prisförslag utifrån era förutsättningar.

Kommande events

 • Just nu finns inga startdatum för kursen.
Se fler tillgängliga datum Visa färre

Intresseanmälan till Kravresan för kravställare & produktägare

Workshopresan & Agil kravexpert

Våra böcker

Boken Workshopresan ger dig en handbok som workshopledare. Boken Agil Kravexpert ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett effektivt sätt arbetar med krav i en agil miljö.

Beställ böckerna här