Kravkurser

Användningsfallsresan

Vill du kunna jobba praktiskt med användningsfall?

Boka online Dela länk

Användningsfallsresan

OBS! Vi startar en ”kurs” så fort vi har minst 4 anmälda deltagare. Det innebär att startdatumet är flexibelt och anpassas efter deltagarnas önskemål. Du anmäler ditt intresse via vårt formulär. När vi har tillräckligt med intresserade kontrollerar vi förstås om du fortfarande vill gå kursen

Syftet med kunskapsresan är att ge all den kunskap som behövs för att kunna jobba praktiskt med användningsfall. Deltagarna får prova på alla delar runt ett användningsfall, vad det är, hur man hittar och skapar användningsfall, och hur man dokumenterar resultatet.

Målgrupp

Kunskapsresan är till för alla som direkt eller indirekt kommer att delta i arbetet att ta fram användningsfall. T ex kravställare, systemansvarig, systemarkitekt, projektledare, verksamhetsexpert, systemanalytiker och workshopledare.

Ingående etapper och kunskapsmål

Användningsfallsresan består av följande delmoment, etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar.

Läsa och förstå användningsfall

 • Du kan läsa och förstå en användningsfallsmodell
 • Du kan förklara syftet med de olika delarna i en användningsfallsmodell
 • Du kan läsa och förstå en användningsfallsbeskrivning
 • Du kan granska en användningsfallsmodell

Hitta aktörer och användningsfall

 • Du vet hur man hittar aktörer och användningsfall utifrån funktionella krav
 • Du vet hur man namnger aktörer och användningsfall
 • Du kan skriva korta beskrivningar till aktörer och användningsfall
 • Du kan delta aktivt i en användningsfallsworkshop

Skriva användningsfall

 • Du kan skriva kortfattade beskrivningar
 • Du kan skriva en användningsfallsbeskrivning
 • Du kan granska en användningsfallsbeskrivning, se om den är av bra kvalitet eller inte och kan ge förbättringsförslag

Inkludera och utöka användningsfall

 • Du kan förklara syftet med inkluderingar och utökningar av användningsfall
 • Du vet när man ska använda inkluderingar respektive utökning
 • Du vet när man inte ska använda inkluderingar respektive utökningar
 • Du kan rita UML-diagram med inkluderingar och utökningar

Kunskapsresans form

Varje etapp tar cirka 4 timmar att genomföra, varav 3 timmar genomförs i grupp, resten individuellt. Maximalt 6 personer i varje grupp, är det fler personer så delas dessa upp i grupper om 3-6 personer. Etapperna genomförs med en till två veckors mellanrum.

Vi genomför denna kunskapsresa enbart företagsinternt. Skicka in intresseanmälan nedan eller e-posta till info@kravxperts.se för att få ett prisförslag utifrån era förutsättningar.

Kommande events

 • Just nu finns inga startdatum för kursen.
Se fler tillgängliga datum Visa färre

Intresseanmälan till Användningsfallsresan

Workshopresan & Agil kravexpert

Våra böcker

Boken Workshopresan ger dig en handbok som workshopledare. Boken Agil Kravexpert ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett effektivt sätt arbetar med krav i en agil miljö.

Beställ böckerna här