Kravkurser

Kravanalysresan

Kravanalysresan består av fyra kunskapsetapper, som tillsammans ger dig den grund du behöver för att kunna arbeta som kravanalytiker

Boka online Dela länk

Kravanalysresan

OBS! Vi startar en ”kurs” så fort vi har minst 4 anmälda deltagare. Det innebär att startdatumet är flexibelt och anpassas efter deltagarnas önskemål. Du anmäler ditt intresse via vårt formulär. När vi har tillräckligt med intresserade kontrollerar vi förstås om du fortfarande vill gå kursen

Kravanalysresan består av fyra kunskapsetapper, som tillsammans ger dig den grund du behöver för att kunna arbeta som kravanalytiker. Kravanalysresan motsvarar en tredagars kurs fördelad på fyra tillfällen. Utbildningen är till för dig som vill utvecklas i din roll som kravanalytiker eller som nu vill börja arbeta som kravledare.

Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen enligt Kunskapsresans koncept, alla deltagare är aktiva i de olika utbildningsmomenten.

Beskrivning

I rollen som kravanalytiker ingår att starta upp kravarbetet, arbeta fram de övergripande och detaljerade kraven samt att kvalitetssäkra och överlämna kraven. Som kravanalytiker är det viktigt att ha helhetsperspektivet, från verksamhetsprocesser till realiserade krav.

Du kommer att få jobba praktiskt med alla delar utifrån ett genomgående exempel.

Ingående etapper

Kravanalysresan består av följande delmoment, etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar

Etapp 1 Uppstart av kravarbetet

 • Du kan lägga upp en grov plan för kravarbetet
 • Du kan definiera kravarbetets leveranser (mål och resultat)
 • Du kan anpassa kravarbetet utifrån vald utvecklingsmetod

Etapp 2 Övergripande krav

 • Du kan hitta krav utifrån verksamhetsprocesser
 • Du kan beskriva krav på en övergripande nivå
 • Du kan olika metoder för att prioritera krav

Etapp 3 Detaljerade krav

 • Du kan beskriva krav på detaljerad nivå med hjälp av olika modeller och metoder
  Du förstår vikten av versions- och ändringshantering av krav
  Du kan planera och genomföra granskning och överlämning av krav

Etapp 4 Praktisera som kravanalytiker

 • Du kan planera och förbereda olika kravworkshops
 • Du kan genomföra olika kravworkshops

Krav på förkunskaper

Du ska ha arbetat med krav och har vana att leda workshops.

Kunskapsresans form

Varje etapp tar 3-4 timmar att genomföra, varav minst 2 timmar genomförs i grupp, resten individuellt. Maximalt 6 personer i varje grupp, är det fler personer så delas dessa upp i grupper om 3-6 personer. Etapperna genomförs med en till två veckors mellanrum. Alla gruppmöten genomförs under en för- eller eftermiddag, förutom den sista som har utökad tid, cirka 9.00 – 15.00.

Självklart genomför vi även företagsinterna kravanalysresor. Skicka e-post till info@kravxperts.se eller ring för att få ett prisförslag utifrån era förutsättningar.

Kursledare

 • Agneta Lindblom
  Kerstin Blom

Pris

 • 16 300 kr per person exklusive moms

Kommande events

 • Just nu finns inga startdatum för kursen.
Se fler tillgängliga datum Visa färre

Intresseanmälan till Kravanalysresan

Workshopresan & Agil kravexpert

Våra böcker

Boken Workshopresan ger dig en handbok som workshopledare. Boken Agil Kravexpert ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett effektivt sätt arbetar med krav i en agil miljö.

Beställ böckerna här