Workshop & kommunikation

Workshopresan

Workshopresan består av fyra kunskapsetapper som tillsammans ger dig den grund du behöver för att kunna leda workshops

Boka online Dela länk

Workshopresan

OBS! Vi startar en ”kurs” så fort vi har minst 4 anmälda deltagare. Det innebär att startdatumet är flexibelt och anpassas efter deltagarnas önskemål. Du anmäler ditt intresse via vårt formulär. När vi har tillräckligt med intresserade kontrollerar vi förstås om du fortfarande vill gå kursen

Workshopresan är till för dig som vill utvecklas vidare i din workshopledarroll eller för dig som precis kommer att börja fungera som workshopledare. Kunskapsresan passar även för andra som arbetar med att leda grupper på möten för att skapa ett resultat. Till exempel linjechefer, projektledare, kravställare, beställare, produktägare och modellerare.

Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen, detta är ingen kurs man sitter av, alla är aktiva hela tiden.

Ingående etapper och kunskapsmål

Workshopresan består av följande delmoment, etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar.

Grunderna i en workshop

 • Du kan förklara syftet med en workshop
 • Du vet vilka delar en workshop består av
 • Du vet hur man förbereder en workshop

Workshoptekniker – en verktygslåda

 • Du känner till ett antal vanliga workshoptekniker
 • Du har en känsla för vilken teknik som passar i olika situationer
 • Du kan skilja på om en teknik är kreativ eller strukturerad

Rollen som workshopledare

 • Du vet vilket ansvar en workshopledare har
 • Du vet vad rollen som workshopledare innebär
 • Du vet hur man kan hantera en grupp och olika personlighetstyper
 • Du har grunderna för att börja arbeta som workshopledare

Praktisera som workshopledare

 • Du kan förbereda en workshop praktiskt
 • Du kan arbeta praktiskt med en eller flera workshoptekniker
 • Du kan arbeta som workshopledare

Kunskapsresans form

Varje etapp tar 3-4 timmar att genomföra, varav minst 2 timmar genomförs i grupp, resten individuellt. Maximalt 6 personer i varje grupp, är det fler personer så delas dessa upp i grupper om 3-6 personer. Etapperna genomförs med en till två veckors mellanrum.

Alla gruppmöten genomförs under en för- eller eftermiddag, förutom den sista som har utökad tid, cirka 9.00 – 15.00.

Självklart genomför vi även företagsinterna kurser. Skicka in intresseanmälan nedan eller e-posta till info@kravxperts.se för att få ett prisförslag utifrån era förutsättningar.

Kursledare

 • Agneta Lindblom
  Kerstin Blom

Pris

 • 16 300 kr per person exklusive moms

Kommande events

 • Just nu finns inga startdatum för kursen.
Se fler tillgängliga datum Visa färre

Intresseanmälan till Workshopresan

Liknande kurser & workshops

Workshopresan & Agil kravexpert

Våra böcker

Boken Workshopresan ger dig en handbok som workshopledare. Boken Agil Kravexpert ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett effektivt sätt arbetar med krav i en agil miljö.

Beställ böckerna här