Just denna workshopkurs ges på distans vilket innebär att du förutom att få kunskap om hur man skapar bra workshops generellt även får tips och verktyg för en workshop på distans.

Senaste Nyheterna