Workshopresan

En kunskapsresa för workshopledare

Workshopresan består av fyra kunskapsetapper som tillsammans ger dig den grund du behöver för att kunna leda workshops.

Kunskapsresan är till för dig som vill utvecklas vidare i din workshopledarroll eller för dig som precis kommer att börja fungera som workshopledare. Kunskapsresan passar även för andra som arbetar med att leda grupper på möten för att skapa ett resultat. Till exempel linjechefer, projektledare, kravställare, beställare och modellerare.

Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen, detta är ingen kurs man sitter av, alla är aktiva hela tiden.

Ingående etapper och kunskapsmål

Workshopresan består av följande delmoment, etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar.

 

För att veta mer om varje etapp, klicka på respektive länk nedan.
 

Grunderna i en workshop 

 
 • Du kan förklara syftet med en workshop
 • Du vet vilka delar en workshop består av
 • Du vet hur man förbereder en workshop

Workshoptekniker - en verktygslåda


 • Du känner till ett antal vanliga workshoptekniker
 • Du har en känsla för vilken teknik som passar i olika situationer
 • Du kan skilja på om en teknik är kreativ eller strukturerad

Rollen som workshopledare


 • Du vet vilket ansvar en workshopledare har
 • Du vet vad rollen som workshopledare innebär
 • Du vet hur man kan hantera en grupp och olika personlighetstyper
 • Du har grunderna för att börja arbeta som workshopledare

Praktisera som workshopledare


 • Du kan förbereda en workshop praktiskt
 • Du kan arbeta praktiskt med en eller flera workshoptekniker
 • Du kan arbeta som workshopledare

Kunskapsresans form

Varje etapp tar 3-4 timmar att genomföra, varav minst 2 timmar genomförs i grupp, resten individuellt. Maximalt 6 personer i varje grupp, är det fler personer så delas dessa upp i grupper om 3-6 personer. Etapperna genomförs med en till två veckors mellanrum.


Alla gruppmöten genomförs under en för- eller eftermiddag, förutom den sista som har utökad tid, cirka 9.00 - 15.00.

Workshopresor

Du kan boka dig på denna kunskapsresa via vår kalender.

En företagsintern workshopresa

Kontakta oss via e-post info@kravxperts.se.

Frågor

Skicka ett e-post meddelande till oss på info@kravxperts.se