Agil kravexpert – agilt och krav i praktiken

 

Äntligen finns boken för dig som arbetar med krav i en agil miljö. Pris 420 kr inklusive moms plus porto/frakt.

Studentpris – 280 kr inklusive moms och frakt.

Presentation av boken

Har du varit med om att någon säger att kravanalytiker eller liknande roller inte behövs, det kan utvecklare eller andra roller hantera? Eller att allt läggs på en produktägare i verksamheten som inte har kunskap om hur man arbetar med krav effektivt?

Boken ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett effektivt sätt arbetar med krav i en agil miljö. Denna bok innehåller KravXperts samlade kunskap om effektiv kravhantering, allt från en vision till detaljerade krav. Detta är en handfast, behändig och inspirerande bok för alla som jobbar med krav på IT-system.

Om författarna

Agneta Lindblom har mer än 20 års erfarenhet av IT-utveckling. De områden som Agneta brinner för är kravanalys och projektledning. Hon är certifierad i bägge disciplinerna, REQB för kravanalytiker och IPMA för projektledare. Dessa kompetenser gör att vi vanligtvis ser Agneta i rollen som kravledare med uppdrag att stödja och genomföra kravarbetet hos KravXperts kunder. Agneta arbetar ofta med agil utveckling där hon ser workshopformen som det självklara sättet att driva arbetet tillsammans med projektresurserna.

Kerstin Blom har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med IT-utveckling, med fokus på krav och har en förmåga att göra det svåra enkelt. Kerstin är idag mentor inom krav och workshops. Kerstin är även skaparen av utbildningskonceptet Kunskapsresan som har använts med stor framgång i kurser inom krav och workshops. Dessutom är Kerstin även författare till boken Workshopresan. Enligt Kerstin själv är det roliga, utmanande och spännande med krav är att man får insyn i så otroligt många olika verksamheter, det är ett evigt lärande.

Workshopresan – bli en fantastisk workshopledare

En praktisk handbok för dig som är workshopledare – Workshopresan. Pris 380 kr inklusive moms plus porto/frakt.

Studentpris – 230 kr inklusive moms och frakt.

Presentation av boken

Har du någon gång deltagit på en workshop där ni efteråt inte var överens om vad ni kom fram till? Eller tvärtom, har du varit deltagare på en workshop där allt flyter och ni har snabbt skapat användbara resultat? Om du är intresserad av att lära dig mer om workshops samt hur du som workshopledare skapar bra och effektiva workshops då är detta boken för dig.

Boken innehåller massor av praktiska tips och du får en struktur att hålla dig till. Att bli en fantastisk workshopledare är inget man kan läsa sig till, det viktigaste är att träna och åter träna. Denna bok innehåller KravXperts samlade kunskap om workshops, allt från planering till utvärdering.

Detta är en handfast, behändig och inspirerande bok för alla som ska leda eller delta i workshops.

Författare – Kerstin Blom

Kerstin har mer än 20 års erfarenhet av workshopledning och har en förmåga att göra det svåra enkelt. Kerstin är idag mentor inom krav och workshops. Kerstin är även skaparen av utbildningskonceptet Kunskapsresan som har använts med stor framgång i kurser i att leda workshops. Enligt Kerstin själv är det roliga, utmanande och spännande med att leda workshops är att man aldrig vet slutresultatet. Det är som ett vitt papper som gruppen fyller tillsammans.

Beställ bok/böcker

Du är i gott sällskap

Uppdragsgivare vi haft genom åren

Workshopresan & Agil kravexpert

Våra böcker

Boken Workshopresan ger dig en handbok som workshopledare. Boken Agil Kravexpert ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett effektivt sätt arbetar med krav i en agil miljö.

Beställ böckerna här