Våra boknings & avbokningsregler

Din bokning på en kurs via vårt formulär är en intresseanmälan

Din anmälan är inte bindande förrän du tackat ja till att delta på en kurs du har visat intresse till.
Fakturering sker senast två veckor innan kursen startar .

Avbokning kurser och events

Kostnadsfritt för avbokning senast två veckor innan kursstart.
För avbokning mindre än två veckor innan kursstart debiteras
hela kostnaden för kursen. Du kan självklart skicka en kollega om du själv får förhinder att delta på kursen.

Bokning företagsinterna kurser och events

Fakturering görs direkt vid beställning om inget annat är avtalat.
Kostnadsfritt för avbokning senast tre veckor innan kursstart.
För avbokning senare än tre veckor innan kursstart debiteras
hela kostnaden för kursen.

Du är i gott sällskap

Ett urval av de uppdragsgivare vi haft genom åren

Workshopresan & Agil kravexpert

Våra böcker

Boken Workshopresan ger dig en handbok som workshopledare. Boken Agil Kravexpert ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett effektivt sätt arbetar med krav i en agil miljö.

Beställ böckerna här