Agila kravresan

Agila kravresan består av fyra kunskapsetapper, som tillsammans ger dig kunskap om hur man arbetar med krav vid agil utveckling.  Agila kravresan motsvarar en tredagars kurs fördelad på fyra tillfällen. Utbildningen är till för dig som arbetar som kravanalytiker eller kravledare i Agila projekt. Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen enligt Kunskapsresans koncept, alla deltagare är aktiva i de olika utbildningsmomenten.

Ingående etapper

Agila kravresan består av följande delmoment, etapper. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar. Vi jobbar genomgående med ett exempel i hela kursen och använder agila metoder och begrepp genom hela kursen.

  1. Agilt och krav - grunderna
  2. Hantera övergripande krav agilt
  3. Detaljera med user stories
  4. Detaljera med use case slices

Innehåll - på rubriknivå

Agila synsättet kopplat till krav
Utmaningar utifrån att jobba agilt med krav
Helhetsbilden, effektkarta, personas, vision & mål
Koppling helhetsbild - agila metoder som scrum, Lean, Kanban etc
Koppling projekt & förvaltning & linjearbete
Skapa roadmap, översiktsbild via epics, user stories och användningsfallsöversikt
Koppling product backlog och övergripande krav
Prioritera i olika nivåer, backlog, release backlog, sprint backlog
Koppla risker och icke-funktionella krav till våra user stories, use case slices samt sprintar
Detaljera med use case slices (UseCase 2.0)
Detaljera med user stories
Ändringar av krav
Förvaltning av krav
Epic, theme, feature kopplat till krav
Produktägarens roll
User story mapping
Komplettera med skisser, diagram, mockups etc
Vanliga fallgropar

Kunskapsresans form

Varje etapp tar 3-4 timmar att genomföra, varav minst 2 timmar genomförs i grupp, resten individuellt. Maximalt 6 personer i varje grupp, är det fler personer så delas dessa upp i grupper om 3-6 personer. Etapperna genomförs med en till två veckors mellanrum.

Alla gruppmöten genomförs under en för- eller eftermiddag.

Agila kravresan– öppna

Du kan boka dig på denna kunskapsresa via vår kalender.

En företagsintern Agil kravresa

Kontakta oss via e-post info@kravxperts.se.

Frågor

Skicka ett e-post meddelande till oss på info@kravxperts.se.