Kravanalysresan

Kravanalysresan består av fyra kunskapsetapper, som tillsammans ger dig den grund du behöver för att kunna arbeta som kravanalytiker. Kravanalysresan motsvarar en tredagars kurs fördelad på fyra tillfällen. Utbildningen är till för dig som vill utvecklas i din roll som kravanalytiker eller som nu vill börja arbeta som kravledare.

Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen enligt Kunskapsresans koncept, alla deltagare är aktiva i de olika utbildningsmomenten.

Beskrivning

I rollen som kravanalytiker ingår att starta upp kravarbetet, arbeta fram de övergripande och detaljerade kraven samt att kvalitetssäkra och överlämna kraven. Som kravanalytiker är det viktigt att ha helhetsperspektivet, från verksamhetsprocesser till realiserade krav.

Du kommer att få jobba praktiskt med alla delar utifrån ett genomgående exempel.

Ingående etapper

Kravanalysresan består av följande delmoment, etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar

  Etapp 1 Uppstart av kravarbetet

 • Du kan lägga upp en grov plan för kravarbetet
 • Du kan definiera kravarbetets leveranser (mål och resultat)
 • Du kan anpassa kravarbetet utifrån vald utvecklingsmetod
 • Etapp 2 Övergripande krav

 • Du kan hitta krav utifrån verksamhetsprocesser
 • Du kan beskriva krav på en övergripande nivå
 • Du kan olika metoder för att prioritera krav
 • Etapp 3 Detaljerade krav

 • Du kan beskriva krav på detaljerad nivå med hjälp av olika modeller och metoder
 • Du förstår vikten av versions- och ändringshantering av krav
 • Du kan planera och genomföra granskning och överlämning av krav
 • Etapp 4 Praktisera som kravanalytiker

 • Du kan planera och förbereda olika kravworkshops
 • Du kan genomföra olika kravworkshops

Krav på förkunskaper

Du ska ha arbetat med krav och har vana att leda workshops.

Kunskapsresans form

Varje etapp tar 3-4 timmar att genomföra, varav minst 2 timmar genomförs i grupp, resten individuellt. Maximalt 6 personer i varje grupp, är det fler personer så delas dessa upp i grupper om 3-6 personer. Etapperna genomförs med en till två veckors mellanrum.

Alla gruppmöten genomförs under en för- eller eftermiddag, förutom den sista som har utökad tid, cirka 9.00 - 15.00.

Kravanalysresan – öppna

Du kan boka dig på denna kunskapsresa via vår kalender.

En företagsintern kravanalysresa

Kontakta oss via e-post info@kravxperts.se

Frågor

Skicka ett e-post meddelande till oss på info@kravxperts.se